Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MEDIA AND GAMES INVEST SE

(M8G)
  Report
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

Media och Games Invest har framgångsrikt slutfört en tap-emission på 40 miljoner euro av obligationslånet till en kurs på 100,75% - stärker krigskassan för ytterligare snabb förvärvsdriven tillväxt

03/24/2021 | 02:47am EDT
PRESSMEDDELANDE 
 
24 mars 2021 
 
Media och Games Invest har framgångsrikt slutfört en tap-emission  på 40 miljoner euro av obligationslånet till en kurs 
på 100,75%  - stärker krigskassan för ytterligare snabb förvärvsdriven tillväxt 
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, HELA ELLER I DELAR, DIREKT ELLER 
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYD KOREA, 
SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA 
FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 
 
24 mars 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" eller "Bolget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn: M8G; Nasdaq First North 
Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) offentliggjorde igår en framgångsrik placering av 
tap-emissionen, utökningen, på 40 miljoner euro av det noterade obligationslånet SE0015194527 till kurs 100,75% över 
par. 
 
Den påföljande emissionen, en s.k. tap-emission, på 40 miljoner euro placerades framgångsrikt igår efter 
offentliggörandet i måndags. Emissionen övertecknades stort och obligationen   emitterades till kurs 100,75% över par. 
 
Med en stark pipeline av potentiella förvärvskandidater har MGI beslutat att bygga upp en krigskassa genom en utökning, 
tap-emission av sitt obligationslån. Efter en bra start på året, med hög aktivitet i organisationen och förvärv av 
medieföretaget LKQD samt spelbolaget KingsIsle, förväntar sig ledningen att kunna stänga ytterligare förvärv inom sina 
kärnaffärer, spel och media. Det finns förnärvarande ett flertal bolag på MGIs kortlista över målbolag, var och ett med 
betydande intäkter och EBITDA-potential. 
 
Operativt hade MGI en stark inledning på året. Både Spelsegmentet med de nya KingsIsle-spelen Wizard101 och Pirate101, 
och Mediasegmentet utvecklas mycket bra under första kvartalet 2021. Bolaget har en välfylld pipeline av projekt och 
aktiviteter för fortsatt stark organisk tillväxt under de kommande månaderna och därefter. Lanseringen av Trove i Korea 
meddelades tidigare denna månad och MGI har planerat flera ytterligare lanseringar under de kommande månaderna som 
Atlas Rogues - för närvarande i Early Access-, Trove Switch och andra lovande projekt, förutom uppdateringar för de 
befintliga spelen i portföljen. Mediesegmentet hade också en bra start på 2021 och lägger till många nya annonsörer 
såväl som utgivare till sina plattformar. Dessutom går integrationerna i de förvärvade mediebolagen framåt vilket vi 
förväntar oss kommer att resultera i en ökning av EBITDA-marginalen. 
Inom medieenheten pågår flera lovande projekt för organisk tillväxt, inklusive en egenutvecklad lösning som svar på 
uteslutning av identifiering, som i fallet Apple och IDFA. 
 
Den utökade obligationsemissionen igår mottogs väl av investerare och övertecknades kraftigt efter stort intresse från 
svenska och europeiska investerare. Tap-emissionen prissattes till kurs 100,75 procent över par. Efter att 
tap-emissionen, utökningen, har Media and Games Invest använt hela ramen som avtalats för detta obligationslån. Den 
påföljande obligationen kommer att noteras under samma ISIN, SE0015194527, på Nasdaq Stockholm och Frankfurt Stock 
Exchange Open Market. Tap-emissionen, utökningen, av obligationslånet gör det möjligt för MGI att genomföra ytterligare 
förvärv och stänger offentliggörandet från den 18 februari 2021 om att utvärdera potentiella ytterligare kapital- och 
finansieringsalternativ. 
 
"Intresset för Media and Games Invest plc från nordiska och europeiska obligationsinvesterare är fortsatt starkt sedan 
börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i november förra året. Jag är glad att obligationerna i denna påföljande emission 
tecknades av nuvarande och nya institutionella investerare. Styrelsen har noggrant utvärderat möjligheter till 
finansiering via lån och eget kapital och beslutade att utnyttja ramen i det befintliga obligationslånet. Tillskottet 
från tap-emissionen kommer att användas för ytterligare tillväxt. Med en välfylld pipeline av förvärvskandidater, 
förväntar vi oss att stänga minst två eller tre nya transaktioner under de kommande månaderna. Vi vill tacka 
investerarna för förtroendet och att vi kunde stänga emissionen på så kort tid", Säger Remco Westermann, VD. 
 
Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen av 
pressmeddelandet som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group. 
 
Ansvariga parter 
Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom de ansvariga personers byrå som anges nedan för publicering 
vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. De ansvariga 
personerna nedan kan kontaktas för mer information. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Remco Westermann 
Styrelseordförande och VD 
+49 40 411 885206 
 
Sören Barz 
Chef Investor Relations 
+49 170 376 9571 
soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group 
www.mgi.group 
 
Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm 
Telefon: +46707472741 
Mail: Jenny.rosberg@ropa.se 
 
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt 
Telefon: +49 69 9055 05 51 
Mail: mgi@edicto.de] 
 
Om Media and Games Invest plc 
Media and Games Invest plc är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med huvudkontor i Europa och Nordamerika. 
Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam 
tillväxt med en CAGR på 45 procent under de senaste sex åren. Förutom stark organisk tillväxt har MGI-koncernen 
framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och 
bolagen som integreras genom effektivitetshöjande teknologier som molntjänster för att skapa konkurrensfördelar. 
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på Scalesegmentet på 
Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på 
Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen. 
 
Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, + 46-8-528 
00 399. 
Viktig information 
Denna utgåva utgör inte ett erbjudande eller en begäran om att köpa eller teckna värdepapper i MGI i någon 
jurisdiktion, varken från MGI eller från någon annan. 
Denna utgåva utgör inte eller utgör inte en del av ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i 
USA. De värdepapper som det hänvisas till här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering 
enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA 
frånvarande registrering eller ett tillämpligt undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av 
registreringskraven i värdepapperslagen. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som nämns häri i USA 
eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta meddelande får inte 
offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom 
eller till Förenta staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika. , Sydkorea, 
Schweiz eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant tillkännagivande, offentliggörande eller distribution av 
informationen inte överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar eller där sådana åtgärder är föremål för 
lagliga begränsningar eller kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt tillämplig 
EU-lagstiftning. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga säkerhetslagar 
och förordningar. 
Framåtblickande uttalanden 
Denna release innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande 
förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, 
resultat, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen 
verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tro", 
"förvänta", "förutse", "tänka", "får", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske", eller 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 24, 2021 03:46 ET (07:46 GMT)

Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
APPLE INC. 0.75% 144.84 Delayed Quote.9.16%
MEDIA AND GAMES INVEST SE -2.88% 4.782 Delayed Quote.134.48%
NASDAQ COMP. 0.50% 14897.33971 Real-time Quote.15.59%
All news about MEDIA AND GAMES INVEST SE
10/11MEDIA AND GAMES INVEST SE : Notification and public disclosure of transactions by persons
EQ
10/11MEDIA AND GAMES INVEST : today repaid its 25m EUR unsecured German bond due 2024 ahead of ..
EQ
10/11Media and Games Invest SE betalade idag tillbaka den tyska icke säkerställda obligation..
DJ
10/11Media and Games Invest SE today repaid its 25m EUR unsecured German bond due 2024 ahead..
DJ
10/11PRESS RELEASE : Media and Games Invest SE today repaid its 25m EUR unsecured German bond d..
DJ
10/07MEDIA AND GAMES INVEST : licenses the successful Asian mobile game Fantasy Town, further e..
EQ
10/07Media and Games Invest SE licensierar det framgångsrika asiatiska mobilspelet Fantasy T..
DJ
10/07PRESS RELEASE : Media and Games Invest SE licenses the successful Asian mobile game Fantas..
DJ
10/07Media and Games Invest SE licenses the successful Asian mobile game Fantasy Town, furth..
DJ
10/07Media and Games Invest SE Licenses the Successful Asian Mobile Game Fantasy Town
CI
More news
Analyst Recommendations on MEDIA AND GAMES INVEST SE
More recommendations
Financials
Sales 2021 241 M 279 M 279 M
Net income 2021 17,3 M 20,1 M 20,1 M
Net Debt 2021 172 M 200 M 200 M
P/E ratio 2021 39,2x
Yield 2021 -
Capitalization 737 M 855 M 855 M
EV / Sales 2021 3,78x
EV / Sales 2022 2,97x
Nbr of Employees 660
Free-Float 66,6%
Chart MEDIA AND GAMES INVEST SE
Duration : Period :
Media and Games Invest SE Technical Analysis Chart | M8G | MT0000580101 | MarketScreener
Technical analysis trends MEDIA AND GAMES INVEST SE
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 7
Last Close Price 4,92 €
Average target price 8,01 €
Spread / Average Target 62,6%
EPS Revisions
Managers and Directors
Remco Westermann Executive Chairman & Chief Executive Officer
Paul Echt Chief Financial Officer
Gary Coffey Chief Technology Officer
Jens Knauber Chief Operating Officer
Tobias M. Weitzel Deputy Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
MEDIA AND GAMES INVEST SE134.48%855
NETEASE, INC.-0.22%62 159
ACTIVISION BLIZZARD, INC.-17.72%59 417
NEXON CO., LTD.-37.80%15 546
PLAYTIKA HOLDING CORP.0.00%11 662
NCSOFT CORPORATION-34.80%10 577