Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MEDIA AND GAMES INVEST SE

(M8G)
  Report
Real-time Estimate Quote. Real-time Estimate Tradegate - 06/16 02:50:13 am
4.709 EUR   +0.28%
06/15ORIGINAL-RESEARCH  : Media and Games Invest SE (von GBC AG): BUY
DJ
06/07DGAP-ADHOC  : Media and Games Invest: Successful -2-
DJ
06/07MEDIA AND GAMES INVEST  : Successful placement of -2-
DJ
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
SummaryMost relevantAll NewsAnalyst Reco.Other languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector newsMarketScreener Strategies

MGI förvärvar en ledande global SaaS-plattform för målinriktade data för att expandera värdekedja och vinstmarginal

05/17/2021 | 05:46am EDT
MGI förvärvar en ledande global SaaS-plattform för målinriktade data för att expandera värdekedja och vinstmarginal 
 
 ? Med Beemray genomför MGI ytterligare ett strategiskt förvärv. Beemray är ett mycket synergiskapande förvärv som 
  kommer att integreras i MGIs snabbväxande mediesegment Verve Group 
 ? Beemray är en SaaS-plattform med ledande kontextuellt målriktade datalösningar vilka sätter integriteten först och 
  inte använder "cookies" eller permanent identifiering. 
 ? Beemray Oys viktigaste tillgångar förvärvas via ett inkråmsförvärv som inkluderar IP-rättigheter till patent, 
  mjukvarukoder och maskininlärningsalgoritmer. 
 
17 maj 2021 - Media and Games Invest ("MGI" eller "Bolaget") stärker sitt mediesegment Verve Group ("Verve") genom att 
förvärva i stort sett alla tillgångar i Beemray Qy, en ledande global dataplattform med huvudkontor i Helsingfors , 
Finland. MGI närmar sig därmed sitt strategiska mål att bygga upp en komplett värdekedja inom mediesektorn. Det öppnar 
fler möjligheter för MGI att skapa mervärde för kunder och att öka vinstmarginalen. 
 
Genom Verve Group bygger MGI en global öppen vertikal SaaS-plattform, en programmatisk omnikanal, som är mycket 
synergiskapande med aktiviteterna inom spelsegmentet som är grupperade under gamigo. Med väl över tio synergiskapande 
förvärv samt organisk utveckling och tillväxt inom mediesektorn har MGI etablerat en stark, snabb och lönsamt växande 
position i detta segment. Med de tidigare förvärvade och integrerade plattformskomponenterna i den digitala 
annonsprocessen - Demand Side Platforms (DSP), Data Management Platforms (DMP) och Supply Side Platforms (SSP) - letar 
Verve Group vidare efter logiska tillägg av sin SaaS-plattform. 
Förvärvet av Beemray lägger till en kraftfull datahanteringsplattform i Verve Groups full-stack av programmatiska 
lösningar för annonsörer och utgivare. Det möjliggör starkt fokuserad kontextuell målriktade data, vilket är en viktig 
tillgång i en annonsvärld där cookies som Apple IDFA försvinner. Beemrays egen teknologi (IP) kombinerar verklig 
kontext för konsument med djupinlärningsalgoritmer för förbättrad målgruppssegmentering och målriktade data. Tekniken 
möjliggör skapande av kontextuella segment i realtid av hög kvalitet, vilket hjälper annonsörer att med säkerhet öka 
sin räckvidd till konsumenter genom att synas i det aktuella sammanhanget. Förvärvet kompletterar Verve Groups robusta 
målgruppssegmentering för plats- och beteende som nu expanderas globalt. 
Beemray är en pionjär inom området kontextuell segmentering och målriktade data och har utvecklat 
maskininlärningsalgoritmer som utnyttjar semantisk-kognitiv teknologi för att analysera kontexten för användare för att 
leverera relevant engagemang med rätt timing. Det gör det möjligt för Verve Groups annonsörer att rikta kampanjer mot 
målgrupper över webben, mobilwebben, CTV och i mobilappar baserat på intresse, känsla, nyckelord, varumärkesrelevans, 
demografi och realtidsmoment. Detta i tillägg till smart analys och insikter för att förstå förändrat 
konsumentbeteende. Dessutom kommer Beemrays lösning inbyggd med några av de mest avancerade verktygen för 
varumärkessäkerhet som finns på marknaden. För utgivare ger förvärvet en möjlighet att utöka och aktivera 
målgruppssegment för intäktsgenerering och anpassning i appen samtidigt som de får bättre kontroll och transparens över 
de data som samlas in. 
Förvärvet har genomförts som ett inkråmsförvärv av alla Beemray Oys större tillgångar, inklusive IP-rättigheter till 
patent, mjukvarukod och maskininlärningsalgoritmer. Beemrays SaaS-plattform kommer att integreras i Verve 
Group-plattformen och planen är att vidareutveckla teknologin. Köpeskillingen uppgick till mindre än en miljon euro. 
Parterna har kommit överens om att inte informera om det exakta beloppet. 
"Vi började bygga Verve Group utifrån vårt behov av en stark programmatisk lösning för våra spel eftersom vi inte var 
nöjda med de annonslösningar som erbjöds på grund av suboptimerad målriktade data och kostnadsineffektivitet. 
Resultatet blev att vi byggde upp en SaaS-plattform som uppfyller krav från mycket krävande kunder - såväl annonsörer 
som utgivare. Detta medförde att Verve Group snabbt växte i intäkter och EBITDA. Den programmatiska annonsmarknaden är 
väldigt dynamisk, förändringar som exempelvis att identifierare försvinner och att Google och Apple bygger upp höga 
murar runt sina tjänster är på samma gång utmaningar och möjligheter. Vårt huvudsakliga mål i denna snabbt föränderliga 
miljö är att göra det möjligt för annonsörer att genomföra de effektivaste kampanjerna med hög avkastning på 
investering samtidigt som utgivare kan kommersialisera sina tillgångar på bästa möjliga sätt. Dessa, till synes 
motstridiga, mål kan uppnås genom bättre målriktade data vilket leder till att färre annonser ger ett bättre resultat 
och då medför att ett högre pris accepteras för träffsäkerhet. Genom tillgångarna i Beemray har vi förvärvat viktig 
nyckelteknologi och ett erfaret team för att utveckla kontextuell målriktade data för vår gamingenhet gamigo såväl som 
för alla andra kunder till Verve Group. Jag är mycket glad att välkomna teamet ombord på MGI " säger Remco Westermann, 
VD och styrelseordförande i MGI. 
"Att skapa ett team med i MGIs mediesegment Verve Group är ett naturligt nästa steg i Beemrays långsiktiga vision om 
att erbjuda en varumärkessäker målriktning och optimering i global skala. Verve Groups närvaro i alla större regioner 
tillsammans med dess framgång att samla unika produkter för att tillgodose behoven hos olika målgrupper i annonsörernas 
ekosystem skapar en betydande möjlighet för Beemray-plattformen", säger Rami Alanko, Beemrays grundare och 
verkställande direktör. 
Ansvariga parter 
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom den ansvariga personens byrå som anges nedan för 
publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta 
pressmeddelande. Den ansvariga personen nedan kan kontaktas för mer information. 
Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns 
tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group. 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Remco Westermann 
Styrelseordförande och VD 
+49 40 411 885206 
 
Sören Barz 
Chef för Investor Relations 
+49 170 376 9571 
soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group 
www.mgi.group 
 
Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm 
Telefon: +46707472741 
Mail: Jenny.rosberg@ropa.se 
 
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt 
Telefon: +49 69 9055 05 51 
Mail: mgi@edicto.de 
 
Om Media and Games Invest plc 
Media and Games Invest plc är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i 
Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar 
kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 45 procent under de senaste sex åren. Förutom stark organisk 
tillväxt har MGI-gruppen framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De 
förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bl.a. aktivt användande av molnteknologier för att skapa 
effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i 
Stockholm och på segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq 
Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna 
marknaden på Frankfurtbörsen. Bolagets certified advisor på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; 
 info@fnca.se, +46-8-528 00 399. 
 
För mer information, besök: https://mgi.group/ 

1197157 2021-05-17

 
Bildlink: 
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1197157&application_name=news 
 

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2021 05:45 ET (09:45 GMT)

Stocks mentioned in the article
ChangeLast1st jan.
ALPHABET INC. -0.84% 2428.39 Delayed Quote.38.56%
APPEN LIMITED 1.23% 14.02 End-of-day quote.-43.22%
APPLE INC. -0.64% 129.64 Delayed Quote.-2.30%
DJ INDUSTRIAL -0.27% 34299.33 Delayed Quote.12.65%
MEDIA AND GAMES INVEST SE 2.67% 4.696 Delayed Quote.123.62%
NASDAQ COMP. -0.71% 14072.856459 Delayed Quote.9.98%
SSP GROUP PLC 2.17% 325.5 Delayed Quote.18.52%
All news about MEDIA AND GAMES INVEST SE
06/15ORIGINAL-RESEARCH  : Media and Games Invest SE (von GBC AG): BUY
DJ
06/07MEDIA AND GAMES INVEST  : Successful placement of -2-
DJ
06/07DGAP-ADHOC  : Media and Games Invest: Successful -2-
DJ
06/07MEDIA AND GAMES INVEST : Successful placement of EUR 150 million subsequent bond..
DJ
06/07MEDIA AND GAMES INVEST : Successful placement of EUR 150 million subsequent bond..
EQ
05/31PRESS RELEASE : Media and Games Invest; upgrade to the MSCI Germany Small Cap In..
DJ
05/31Media and Games Invest; upgrade to the MSCI Germany Small Cap Index and compl..
DJ
05/31Media and Games Invest kvalificerade för MSCI Germany Small Cap Index och slu..
DJ
05/31MEDIA AND GAMES INVEST;  : upgrade to the MSCI Germany Small Cap Index and compl..
EQ
05/28MEDIA AND GAMES INVEST  : to Increase Bond Framework to $426.4 Million
MT
More news
Financials
Sales 2021 195 M 237 M 237 M
Net income 2021 14,7 M 17,9 M 17,9 M
Net Debt 2021 40,3 M 48,8 M 48,8 M
P/E ratio 2021 42,7x
Yield 2021 -
Capitalization 703 M 852 M 852 M
EV / Sales 2021 3,81x
EV / Sales 2022 3,39x
Nbr of Employees 660
Free-Float 69,3%
Chart MEDIA AND GAMES INVEST SE
Duration : Period :
Media and Games Invest SE Technical Analysis Chart | M8G | MT0000580101 | MarketScreener
Technical analysis trends MEDIA AND GAMES INVEST SE
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 8
Average target price 5,97 €
Last Close Price 4,70 €
Spread / Highest target 47,4%
Spread / Average Target 27,1%
Spread / Lowest Target 6,47%
EPS Revisions
Managers and Directors
NameTitle
Remco Westermann Executive Chairman & Chief Executive Officer
Paul Echt Chief Financial Officer
Gary Coffey Chief Technology Officer
Jens Knauber Chief Operating Officer
Tobias M. Weitzel Deputy Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
MEDIA AND GAMES INVEST SE123.62%852
ACTIVISION BLIZZARD, INC.3.36%77 065
NETEASE, INC.16.04%74 258
NEXON CO., LTD.-18.77%20 369
NCSOFT CORPORATION-8.38%15 819
ZYNGA INC.5.37%11 595