Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
News: Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors 
All NewsEconomyCurrencies & ForexEconomic EventsCryptocurrenciesCybersecurityPress Releases

MMA Maldives Monetary Authority : Invitation to tender

06/17/2021 | 03:56am EDT

IL-PRC/2021/30 :ރަބްނަނ

ްނުތަގްޓެލްބެޓ)ްއެހަފ(05 ްށައީޓިރޯތޮއ ީރަޓިނަމޯމ ްސްވިޑްލ

.ެވެއެޖްއެވްނުނޭބްނަދޯހ ްއެތާރަފްޓެލްބެޓެނޭދްށޮކިއަލ)ްއެހަފ(05 ،ްޕށަސތޮގްއެއ ާތާމޫލުއަމ ޭދ ްނީޓިރޯތޮއ ިމ

،ްނިރުކ ެގުމުވަމަހ ިޑަގްނުސަޑނަކާވިއަފާޅައަމްށުވ ރ ޓްސިޖަރ،ްނުކަތްތާރަފާވިރެވުޤުއަޝ ްށަމަކިމ ،ާމީވ

ީސާދްނައުހަފްށަމުވްއެރުކުފާސ ރަޓްސިޖުތާމޫލުޢަމަރްށޮކިރެވުދ،ެވެމ ްލިއެމީއprocurement@mmaެގ

.gov.mv

.ެވެމެދެއ ްނުވްއުޅެހަށުހ ުބާސިހ

ޑަގ

ްސަވުދ

ްޚީރާތ

ްލީޞްފަތ

11:00

ިތަފްސާރުބ

2021 ްނޫޖ24

ެގުމުވ ރަޓްސިޖަރަލީބި

ިޑަގްނ

11:00

ަމޯހ

2021 ްނޫޖ28

ުތާމޫލުއަމްށޮކިރެވުދެމ

ިޑަގްނުސ ެގުމުރ

10:00

ިތަފްސާރުބ

2021 ިއަލުޖ01

ްނުޅެހަށުހ ުބާސިހ ީސ

އަގުމަލީބްށައަމަހ11:00ާއ ެގުހަވުދާވ އާޅަފއަޑނަކްށަމުވީރްޓްސޖަރ އަގުމަލީބީނޭޅެހަށުހުބާސ ހ ީސާދްނައ ްށަމަކ މ

.ެވެއ ެނޭވެރުކާސްއ ާވހރަޓްސާކަތްތާރަފަރޖ ީޕްފެއްރާއެގުމަލީބ .މެވެށދައކަތްތާރަފާވ އެވރަޓްސ ޖަރ

Digitally signed by Abdul Hameed Mohamed Date: 2021.06.17 11:10:09 +05'00'

1442 ާދިޢަޤްލުޛ07

2021 ްނޫޖ17

Disclaimer

MMA - Maldives Monetary Authority published this content on 17 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 June 2021 07:55:04 UTC.


ę Publicnow 2021
Latest news "Economy & Forex"
12:14pU.S. labor revival in doubt as Delta raises worries about 'back to school'
RE
12:12pOil slumps 4% on concerns over demand and OPEC supply boost
RE
12:11pGerman business group says ECB rates policy threatens euro
RE
12:02pSTRATA IDENTITY : Named Top Cybersecurity Startup for 2021 in Black Unicorn Awards
BU
11:59aEssar Oil UK appoints new CEO - statement
RE
11:55aFACEBOOK : Kustomer deal may hurt competition, EU regulators say
RE
11:54aSterling steadies as U.S. infrastructure bill helps risk appetite
RE
11:50aCoronavirus likely to lock India's women out of job market for years
RE
11:45aU.S. solar company files request to extend Trump-era solar tariffs
RE
11:41aU.S. manufacturing sector growth slowing, bottlenecks easing
RE
Latest news "Economy & Forex"