Log in
E-mail
Password
Show password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON
News: Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors

Coeli Private Equity 2016 AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020

03/25/2021 | 08:31am EDT
Pressmeddelande 
Stockholm 2021-03-25 
 
Coeli Private Equity 2016 AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 
 
Coeli Private Equity 2016 AB (publ), org. nr. 559031-9249 ("Bolaget"), avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 
2020. 
  ? Rörelseresultatet uppgick till -176 (-1190) TSEK under året. Av Bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna 
    -457 (-460) TSEK. Resultat från finansiella placeringar uppgick till 1 035 (215) TSEK, varav 857 (-68) TSEK avser 
    värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och 177 (282) TSEK resultat från kortfristiga placeringar. 
  ? Resultat efter skatt uppgick till 2 (-908) TSEK 
  ? Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-4,34) SEK 
  ? Substansvärdet uppgick till 217,15 SEK/aktie (220,44 SEK/aktie) 
  ? Nettokassan uppgick till 14 368 (19 455) TSEK vid periodens utgång. 
  ? Föreslagen utdelning om 665 TSEK till innehavare av preferensaktier P1. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
En extra bolagsstämma har den 3 februari 2021 utsett Erik Bäckström samt Jerker Sundström till nya styrelseledamöter i 
Bolaget samtidigt som Mikael Larsson och Johan Winnerblad har avslutat sina uppdrag. Styrelsen består sedan den 3 
februari 2021 av Lukas Lindkvist (ordförande), Erik Bäckström samt Jerker Sundström. 
 
Kommentarer från VD 
Året 2020 var ett speciellt år som inte kommer att lämna någon person oberörd. Årets händelser kommer att diskuteras 
och vridas och vändas på och bli ett helt eget kapitel i den mänskliga utvecklingen och i framtidens historieböcker. 
Det som skett var ingenting som kunde förutspås när året 
inleddes, att alla våras beteenden drastiskt skulle förändras och tvinga oss till nya förhållningssätt i det dagliga 
livet. Pandemin som brutit ut är i skrivandes stund på inga sätt över men hoppet är nu större att vi inom en rimligt 
snar framtid ska kunna återgå till en vardag som mer liknar hur det såg ut innan pandemin. 
 
Vår investeringsfilosofi är att ha fokus mot den nordiska private equity-marknaden, vilket innebär att alla våra 
investeringar har en stark koppling till Norden, även om exponeringen absolut är global när det kommer till de 
marknader som portföljbolagen tillhandahåller tjänster och produkter till. Med våra nordiska investeringsfokus når vi 
en bred investeringssektor av fina onoterade bolag med god tillväxtpotential. Norden är ett område som ses ha goda och 
välskötta ekonomier och har ett gott 
rykte när det kommer till struktur, ordning, och transparens. Detta avspeglar sig även när det kommer till 
investeringar på private equity-marknaden i Norden. 
 
Under det gånga året har det första portföljbolaget i våra underliggande fonder avyttrats, när Intera III gjorde en 
exit i PHM Group, ett finskt bolag inom fastighetsservice och tjänster. Private equity-teamet bakom Intera har byggt 
upp bolaget under en relativ snabb period vilket även ledde till att man återinvesterade en del i PHM för att fortsätta 
följa resan vidare mot att bli en stor aktör på den nordiska marknaden. 
 
Pandemin har påverkat oss alla och absolut även våra investeringar. Det finns några marknader och branscher som har 
drabbats hårdare än andra, framför allt hotell- och restaurangbranschen där det för vissa verksamheter varit omöjligt 
att bibehålla omsättningen. Vi såg under årets första kvartal nedvärderingar av våra portföljbolag, på grund av den 
stora osäkerheten. Likt de flesta andra marknader har det sedan dess skett en återhämtning under resten av året och 
portföljen har en sidledes utveckling med ett substansvärde om 217,15 kr vilket är -1,5% under året. 
 
Portföljen är relativt liten och består vid årsskiftet av totalt 13 portföljbolag. Efter årsskiftet har båda våra 
private equity-fonder, Litorina V och Intera III, gjort ytterligare en portföljbolagsinvestering var. Vi kan nu addera 
företagen Nordic Surface Group, där Litorina har som mål att bygga en större aktör inom måleri och ytskiktsrenovering. 
Samt Interas nya innehav Galena Pharma, en tillverkare och utvecklare av medicintekniska produkter samt kosttillskott. 
Det finns fortfarande kapital och plats för några portföljbolag till, men fokusområdena har under det annorlunda året 
2020 
helt varit på att se till att befintliga portföljbolag agerar, är fortsatt verksamma och förberedda när 
förutsättningarna framöver ändras. Vi har sett en stor styrka i att ha aktiva ägare, då snabba beslut och flexibilitet 
varit nyckelord under pandemin. 
 
Vi ser fram emot att fortsätta vår förvaltning och att arbeta för att fortsätta skapa god avkastning och värde till 
våra aktieägare. Det är kanske lite klyschigt att säga men jag tycker att det passar bra; nytt år, nya möjligheter. 
 
Som alltid så är ni välkomna att kontakta undertecknad om ni har frågor eller funderingar kring bolaget och 
förvaltningen. Mer information finner ni även på hemsidan www.coelipe.se. 
 
 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta 
 
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB 
Telefon: 070 444 22 50 
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se 
Informationen har lämnats för offentliggörande den 25 mars 2021 klockan 14:30 CET. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dokument: Coeli Private Equity 2016 AB (publ) årsredovisning 2020 
Dokument: Coeli Private Equity 2016 AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 

1178513 2021-03-25

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 09:30 ET (13:30 GMT)

Latest news "Companies"
12:57aSWISS PRIME SITE : un nouveau jalon sur la voie qui fera du Groupe une plateforme d'investissement immobilier complète
DJ
12:57aSWISS PRIME SITE : another milestone on the way to a comprehensive real estate investment platform
DJ
12:56aAustralia's APA Group complains against AusNet Services in takeover dispute
RE
12:53aSTELLANTIS N : Supply chain snarls could cost automakers $210 billion this year, forecast finds
RE
12:52aKorea Eximbank supports co-financing for modernization of railroads in Egypt...
PU
12:52aRIAS A/S : Referat af ekstraordinær generalforsamling den 21.09.2021
PU
12:52aKBC GROUPE : Mobile named best mobile banking app worldwide by independent international research agency, Sia Partners
PU
12:49aChina stocks rise, Evergrande's assurances lift real estate
RE
12:47aEMEA MORNING BRIEFING : Stocks to Extend Gains -2-
DJ
12:42aERDOGAN'S WANING PATIENCE : Four questions for Turkey's central bank
RE
Latest news "Companies"